• Sudut Pandang Sivitas Akademika

    malik

    Sungai Carang: Tapak Tuah dan Marwah

    Sungai Carang pulalah yang menjadi saksi sekaligus tempat bertolak, setahun kemudian, tatkala Sultan Ibrahim menitahkan Laksemana Tun Abdul Jamil untuk menjemput kembali marwah Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang yang pernah dicabar ketika masih berpusat di Batu Sawar, Johor Lama. Dan, dari tanah bertuah itu Laksemana Abdul Jamil berjaya secara gemilang mengangkat kembali marwah.....

Top